Systemy sond radarowych

 

 

111
Skrzynka VEGAMET

System pomiaru poziomu urobku w zbiornikach rozładowczych oparty na 4 sondach radarowych VEGAPULS i 4 wskaźnikach VEGAMET.

Zdjęcie1115
Moduł Plicscom

Programowanie ustawień sondy radarowej na przenośnym module wyświetlania i programowania Plicscom.

Zdjęcie1131
VEGAMET 381

Widok podłączonych urządzeń Vegamet 381

Obraz 040
Skrzynka VEGAMET (+SA.3)

System pomiaru poziomu urobku w zbiornikach rozładowczych oparty na 2 sondach radarowych VEGAPULS i 2 wskaźnikach VEGAMET.